Varaa aika

Asiakkaiden tietosuojaseloste

Päivitetty 02.10.2023

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  • Rekisterinpit√§j√§n nimi: Kati Tuulipuro
  • Osoite: Kantatie, 82430 PUHOS
  • S√§hk√∂posti: tuulipuro(at)gmail.com
  • Puhelinnumero: 0407174176
  • Yhteydenottotapa: s√§hk√∂postitse

 

2. Tietosuojaselosteen kuvaus

Tässä tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) 13 ja 14 artiklojen mukaisessa tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja.

Rekisteröityjen ryhmä koostuu Eezy Kevytyrittäjät -laskutuspalvelun käyttäjän (rekisterinpitäjä) asiakkaista. Henkilötietojen antaminen perustuu toimeksiantosopimukseen rekisterinpitäjän kanssa. Mikäli toimeksiannon hoitamisen edellyttämiä tietoja ei anneta, ei rekisterinpitäjä voi tarjota palveluitaan toimeksiantajalle. Asiakas hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti käyttämällä rekisterinpitäjän palveluita.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakasrekisterin ylläpito sekä toimeksiantosuhteeseen liittyvien lakisääteisten (kuten kirjanpitoon tai verotukseen) liittyvien velvoitteiden hoitaminen.

Henkilötietojen käsittely perustuu toimeksiantosopimukseen ja asiakkaan toimeksiantoa varten antamaan suostumukseen. Rekisterinpitäjällä on myös oikeutettu etu käsitellä vastaanottamiaan henkilötietoja. Oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjää velvoittaviin lain tai viranomaisen määräyksiin, jotka liittyvät toimeksiantosopimuksen mukaisen palvelun tarjoamiseen sekä sopimuksen ja lakisääteisten velvoitteiden täytäntöönpanoon.

 

4. Rekisterin sisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan:

i. Nimi

ii. Asiakasnumero

iii. Osoite

iv. Puhelinnumero

v. Sähköpostiosoite

vi. Muut tarpeelliset yhteystiedot

vii. Palvelun osto- ja käyttötiedot

viii. Tiedon käsittelyyn liittyvät tiedot, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde

 

5. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja vastaanottaa rekisterinpitäjä sekä tämän lukuun toimiva Eezy Kevytyrittäjät ja sen henkilökunta. Eezy Kevytyrittäjät ja sen henkilökunta voivat käsitellä henkilötietoja omassa toiminnassaan rekisterinpitäjän lukuun toimiessaan toimeksiantosopimuksen mukaisen laskutuksen käytännön toteuttajana.

Rekisterinpitäjä ja Eezy Kevytyrittäjät ovat tehneet käsittelyä koskevan tietosuoja-asetuksen mukaisen sopimuksen käsittelyn edellytyksistä ja ehdoista sekä tietojen suojaamisesta.

 

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se on tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi tarpeen.

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä.

Rekisteröidyn suostumuksella henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös muualta, kuten viranomaisilta tai julkisesti käytössä olevista hakupalveluista. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ilman rekisteröidyn suostumusta lainsäädännön sallimissa tilanteissa.

 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa myös voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuen toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU/ETA:n ulkopuolelle. Jos kuitenkin henkilötietoja luovutetaan EU/ETA:n ulkopuolelle, rekisterinpitäjä huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta noudattamalla tietojen siirrossa tietosuojalainsäädännön edellyttämiä sopivia ja asianmukaisia suojaustoimia.

 

9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisterinpitäjä ja tämän lukuun henkilötietoja käsittelevä on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojan ja tietoturvan varmistamiseksi. Henkilötietoja säilytetään sähköisissä tietokannoissa ja/tai manuaalisesti ylläpidettävissä aineistoissa.

Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on rekisteröitynä seuraavat tietosuojalainsäädännön turvaamat oikeudet:

o Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista. Henkilötietojen korjauspyyntö tulee yksilöidä siten, että henkilötiedoissa oleva virhe voidaan havaita ja korjata helposti.

o Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

o Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

o Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen eli saada itseään koskevat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

o Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (Suomessa tietosuojavaltuutettu) tai muulle Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyyn liittyviä lakisääteisiä oikeuksia on rikottu.

Rekisteröity voi osoittaa pyynnöt yllä mainittujen oikeuksiensa käyttämisestä tietosuoja-asioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin.

Jos haluat tarkempaa tietoa omien tietojesi käsittelystä, lähetä pyyntösi osoitteeseen tuulipuro(at)gmail.com. Rekisteröidyllä on aina oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Liitä pyyntöösi seuraavia tietoja:

  • S√§hk√∂postiosoiteesi. Kerro my√∂s, miss√§ roolissa otat yhteytt√§ eli oletko esimerkiksi postituslistallani.
  • Kerro, haluatko tiet√§√§, mit√§ tietoja minulla on sinusta tai haluatko kenties muuttaa, korjata tai poistaa tietojasi.
  • Kerro, haluatko peruuttaa suostumuksesi l√§hett√§mieni tiedotteiden tai markkinointiviestien vastaanottamiseen.

 

11. Verkkosivujen tietosuoja-asiat

Verkkosivun osoite: https://www.tuulipuroconsulting.com.

Verkkosivuilla kerätään tietoja yhteydenottolomakkeella tai uutiskirjeen tilauslomakkeella. Kerättävät tiedot ovat nimi ja sähköposti. Verkkosivuilla olevaan chat-palveluun et tarvitse käyttää henkilötietojasi.

‚ÄčMik√§li j√§t√§t kommentin, kommenttia ja sen metatietoa s√§ilytet√§√§n toistaiseksi. T√§m√§ tehd√§√§n siksi, ett√§ voin tunnistaa ja hyv√§ksy√§ seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, ett√§ s√§ilytt√§isin ne moderointijonossa. Tietojasi ker√§t√§√§n, jotta sinulle voidaan tarjota henkil√∂kohtaisempaa palvelua, neuvontaa, koulutuksia ja ohjausta.

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi. Kun vierailijat jättävät kommentin verkkosivustolle, lisäksi kerätään tieto, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot.

 

Evästeet ja analytiikka, mainonta ja media sivuillani

Evästeiden avulla kerään tietoja verkkosivujeni vierailijoiden sivuston käytöstä ja käyttäjämääristä. Tällaisia järjestelmiä ovat mm. facebook.com ja googleanalytics.com. Tietojen avulla voin selvittää kuinka moni vierailee sivustollani, miten vierailijat käyttävät sivustoani ja kuinka pitkään he siellä viipyvät ja mitä tietoja hakevat. Tietoihin sisältyvät esimerkiksi käytettävän selaimen ja käyttöjärjestelmän tiedot, vierailujen ajankohta ja määrä, sekä sivut, joilla vieraillaan. Eväste sivuillani sisältää myös ainutlaatuisen tunnistenumeron, jonka avulla käyttäjän selain voidaan tunnistaa seuraavan kerran, kun hän vierailete sivustollani ja näin helpottaa sivustoni käyttöä. Evästeet seuraavat myös mitä hakuja ihmiset tekevät sivustoiltani ja mitä selaimia, tietokoneita ja käyttöjärjestelmiä he käyttävät. Evästeiden käytön tason voit itse valita evästeilmoituksesta.

Verkkosivuilla käytetään Google Analyticsin verkkoanalytiikkaa tuottavia palveluita. Hyödynnän tämän työkalun keräämiä tietoja verkkosivujeni käytön kehittämiseen ja seurantaan.

 

Linkitykset verkkosivuiltani kolmannen osapuolen palveluihin

Verkkosivuillani voi olla ulkopuolisiin palveluihin johtavia linkkejä, kuten YouTuben ,Twitterin, Facebookin, Instagramin, LinkedInin, TikTokin ja Pinterestin jakopainikkeet. Lisäksi verkkosivuiltani vierailija saattaa ohjautua yhteistyökumppaneitten palveluihin. Näiden uudelleen ohjautumisten kautta eri palveluntarjoajat itse saattavat kerätä sinusta tietoja ja asettaa linkin käyttäjän koneelle evästeitä, joiden käyttö ei ole minun hallinnassani. Linkkien käytöstä vastaa verkkosivujen vierailija itse.

Myös tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

 

Markkinointini automaatio ja sähköpostimarkkinointi

Käytän markkinoinnin automaatiopalvelua kajabi.com. Kun vierailija täyttää sivuillani tilaus- tai yhteydenottolomakkeen, toimenpiteestä tallentuu eväste Kajabin palveluihin, joiden avulla tiedot yhdistyvät asiakkaan luovuttamiin tietoihin. Automaatio huolehtii tiedotteiden ja markkinoinnin lähettämisestä asiakkaille.

‚ÄčJaan ajankohtaista tietoa tuotteistani ja palveluistani s√§hk√∂postilla ainoastaan suostumuksen antaneille henkil√∂ille. Asiakkaana voit milloin tahansa poistaa nimesi ja s√§hk√∂postiosoitteesi postituslistalta s√§hk√∂postikirjeen alareunasta l√∂ytyv√§n linkin kautta. S√§hk√∂postiviestit voivat sis√§lt√§√§ ev√§steit√§ ja j√§ljitteit√§, joiden avulla saan tietoa siit√§, oletko avannut, lukenut tai poistanut viestin. Jos poistat s√§hk√∂postiosoitteesi listalta, en en√§√§ voi l√§hett√§√§ sinulle tiedotteita tai tarjouksia. Saatan l√§hett√§√§ tiedotteita sek√§ myynti- ja markkinointiviestej√§ my√∂s muiden tiedotteiden tilaajille.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikissa välineissä tiedonkeräys perustuu henkilön itsensä antamiin tietoihin ja suostumukseen tietojen käytöstä. Tietojen antajalla on oikeudet ja mahdollisuudet poistaa tai tarkistaa omia tietojaan halutessaan.

 

Sosiaalinen media

Tietoja saatetaan kerätä kampanjoiden, myynnin ja markkinoinnin yhteydessä. Kerättävät tiedot ovat nimi ja sähköposti. Muuten toiminta perustuu asiakkaan omaan vapaaehtoiseen toimintaan. Palveluja käytetään myös tiedottamiseen ja ohjaukseen. Kerättävä tieto saattaa olla nimi ja puhelinnumero. 

 

Tallennuspalvelut

Webinaareihin kirjautumisessa saatetaan kerätä etunimi ja sähköpostitiedot. Kaikissa medioissa käyttäjiltä ei kerätä yksityiskohtaista tietoa, osassa palveluista saatetaan sopia tapaamisaikatauluja, jolloin asiakkaalta saatetaan kerätä nimi, sähköposti ja puhelinnumero. 

 

Tiedotteiden ja markkinointimateriaalien jakelupalvelut

Jakelupalvelut keräävät ja kokoavat asiakkaiden nimet ja sähköpostitiedot kaikista käyttämistäni tietolähteistä. Lisäksi ohjelmat profiloivat ja keräävät tietoa asiakkaan käyttäytymisestä tiedotteiden ja sähköpostien avaamisen yhteydessä.

 

Tietojen luovutukset

En koskaan luovuta, myy tai vuokraa saamiani tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa. Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.

Tietojesi säilytys tapahtuu palvelimille, jotka sijaitsevat pääasiallisesti EU:n alueella. Jotkin palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja Iso-Britanniaan. Varmuuskopiointia tehdään vain, että tietosi olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet ovat saattaneet mennä epäkuntoon.

Verkkosivujen ja sähköisen markkinoinnin automaatiojärjestelmät ja sosiaalisen median palvelut sijaitsevat EU:n ulkopuolella, Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Voin luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa valikoiduille yhteistyökumppaneille palveluiden toimittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja viestintään liittyviä tarkoituksia varten.

 

12. Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättäminen

Joe et halua, että käsittelen tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, älä toimita tai anna minulle mitään tietoja itsestäsi. Tällöin en voi palvella sinua, etkä pysty ostamaan tai vastaanottamaan tuotteitani tai palveluitani.